спадщина

Чотири джазові парафрази класичної музики для фортепіано у чотири руки
calendar

clock


1. Л. ван Бетховен. «Місячна» Соната 1ч. – 4`10
2. Л. ван Бетховен. «Апасіоната», 2 ч. – 3`38
3. Ф. Шопен. Мазурка ля-мінор – 5`05
4. Л. ван Бетховен. «До Елізи» – 2`39